Cyanobacteriën

Giftig water door blauwalgen

Definitie: 

Als water teveel fosfaat en nitraat bevat, kan een hevige bloei van cyanobacteriën optreden. Bij afsterven kunnen deze algen een giftige stof afscheiden, waardoor water gevaarlijk wordt om te drinken en in te zwemmen. Ook kunnen deze stoffen de huid irriteren.