Constante soort (fauna) en indicator goede biotiek.

Indicatie van een goede biotiek.

Definitie: 

Diersoorten die in de meestal in het habitattype of natuurstreefbeeld aanwezig zijn, maar niet beperkt zijn tot het habitattype of natuurstreefbeeld. Deze soorten zijn een indicator van een goede een goede biotische structuur (Cab) van het habitattype / natuurstreefbeeld. Deze soorten geven een indicatie van bijvoorbeeld de bodemeigenschappen of hydrologie, de minimumoppervlakte, de horizontale en verticale vegetatiestructuur of de trofische niveaus. Enkel soorten die zich in het betreffende habitattype / natuurstreefbeeld voortplanten komen in aanmerking.