Constante soort (fauna) en indicator goede biotiek.

Indicatie van een goede biotiek.