Constante soort

is bijna altijd aanwezig

Definitie: 

Een constante soort is bijna altijd aanwezig in een natuurtype. Indien constante soorten ook opvallend zijn en het beeld bepalen zijn het aspectbepalende soorten. Ze zijn daarom niet typisch en kunnen ook in vele andere natuurtypes voorkomen. Soorten die typisch zijn voor een natuurtype noemen we kenmerkende of indicatieve soorten.