Combi-machine

Definitie: 

Combi-machines zijn een hybride tussen een skidder en een forwarder. Ze kunnen zowel voor het uitslepen van langhout als voor het uitrijden van korthout gebruikt worden. Meestal ligt de nadruk op één van beide machinefuncties, wat zich vertaalt in de combinatie en de uitwisselbaarheid van werktuigen (bv. verwisselen van een klembank met een laadkorf, beweegbare houtsteun annex klembank, tandenlijsten,… ).