Capillaire opstijging

Water vs. de zwaartekracht

Definitie: 

Capillaire opstijging is het proces waarbij water in de bodem vanuit de grondwatertafel tussen poriën en openingen tussen de bodemdeeltjes omhoog wordt gezogen. De grondsoort bepaalt hoe hoog het water kan stijgen. Bij fijne grondsoorten, zoals klei, zijn de openingen tussen de bodemdeeltjes erg klein en kan het water hoger stijgen dan bij grovere grondsoorten zoals zand, met grotere openingen tussen de bodemdeeltjes.