Bloemenborder

aangeplante bloemenweelde

Definitie: 

Je kent ze misschien wel de prachtige Engelse borders vol met bloemen. Ze bloeien staan vol bloemen van de lente tot de late zomer. Ze zijn prachtig en kunnen een waardevol biotoop zijn voor heel wat diersoorten, zoals vlinders en bijen. Voorwaarde is wel dat je werkt met planten die nuttig zijn voor de natuur.  

Een bloemborder is een verzameling van vaste planten waartussen soms ook een aantal eenjarige of tweejarige soorten worden gezet. Ook kleine stuiken, klimplanten en siergrassen worden in de border gezet. In de meeste borders krijgt elke soort een vaste plaats en wordt de border zorgvuldig opgebouwd zodat er variatie is in kleur en structuur. Maar het is niet noodzakelijk dat elke soort elk jaar op dezelfde plaatst blijft staat. Sommige vaste planten zaaien hun eigen uit en verplaatsing zich zo in de border. Het is een persoonlijke keuze of je dit wenst of niet. Indien niet gewenst moet je natuurlijk de spontane soorten intomen en verwijderen. 

Tegen een border wordt meestal een pad of gazon aangelegd zodat je de border goed kan bekijken en ervan kan genieten. Vermits we in een border geen grassen vanuit het gazon willen wordt er gewerkt met een boord. Deze boord kan gewoon een strookje kale grond zijn waarbij je steeds de graskant afsteekt. Maar de boord kan ook bestaan uit hout, steen, metaal of een ander materiaal. 

Geschikt voor

  • Balkon en kleine tegeltuin: neen, maar je kan borderplanten wel in potten zetten. Indien je plaats hebt voor grote lange bakken kan je daarin een kleine border aanleggen.
  • Kleine stadstuin: Je kan een bloemenborder aanleggen op één vierkante meter.
  • Grotere tuin: Je kan een bloemenborder aanleggen zo groot als je wilt.

Een plus voor de natuur omdat

  • Een bloemenborder is de ideale plek om planten te voorzien die veel nectar en stuifmeel aanbieden aan vlinders; bijen en vele andere soorten.
  • Een bloemenborder kan indien je de juiste soorten kiest bloemen hebben van de lente tot de herfst. Dit noemen we de bloemboog. Zo voorzie je nectar en pollen voor heel wat vlinders, bijen, hommels en andere insecten.
  • In een wat grotere border kan je ook stuiken zetten die bessen dragen wat nuttig is voor vogels.
  • Wanneer je de border pas in de lente opruimt kunnen insecten en andere kleine dieren overwinteren in stengels van de uitgebloeide bloemen. Het zaad dat je laat staan is voedsel voor vogels en andere dieren.

Enkele leuke soorten die je hier kan vinden: 

Bijen, zweefvliegen, hommels, vlinders, kevers en vogels. Bloemenborders zitten vol leven als je de juiste plantensoorten kiest. 

Soortenlijsten

Soortenlijsten per tuinbiotoop vind je op de pagina "plantenlijsten voor een tuin vol leven".