Bicarbonaattype

Definitie: 

Naast indelingen van wateren op basis van de concentraties van zoutgehalte (zoet, brak, zout), de pH (zuurtgeraad) en het bicarbonaatgehalte (hardheid), worden er ook indelingen gemaakt die gebaseerd zijn op de relatieve aandelen van de ionen (berekend in equivalenten). Zo kunnen wateren op basis van dominantie van de anionen in sulfaat-, chloride- en bicarbonaat-type wateren worden ingedeeld (Alekin (1962)). Die indeling verklaart het voorkomen van bepaalde waterplanten.