Bermbesluit

Hoe bermen beheren

Definitie: 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen (27/06/1984)