Barrière

Hindernis

Definitie: 

Obstakels die de migratie en dispersie van individuen door het landschap beperken.