Autotroof

Eigen voedsel maken

Definitie: 

Ieder organisme heeft energie nodig om te overleven, te groeien en voort te planten. De autotrofe organismen vangen die energie zelf op uit hun milieu en bouwen vervolgens uit anorganische stoffen (koolstofdioxide) eigen organische stoffen (suikers) op. De energie die ze hiervoor nodig hebben komt bij de foto-autotrofen van de zon. Naast foto-autotrofen zijn er ook chemo-autotrofen. Zij gebruiken de chemische energie die vrijkomt bij de oxidatie van anorganische verbindingen.