Atmotroof

Gevoed met regenwater

Definitie: 

Atmotroof water is regenwater of water waarvan de samenstelling op natuurlijk regenwater lijkt, arm aan voedingsstoffen en licht zuur door het opgeloste koolzuurgas.