Arthesisch

Diep grondwater

Definitie: 

Arthesisch of artesisch grondwater bevindt zich onder een ondoorlatende laag en wordt gevoed op een hoger niveau waar de watervoerende laag aan het oppervlak komt. Hierdoor staat de laag onder druk. Wanneer een put geslagen wordt in deze watervoerende laag zal het water stijgen tot op een hoogte overeenkomend met het piëzometrisch niveau van deze laag.