Agestochorie

Verspreiding via voertuigen

Definitie: 

Verbreiding van diasporen (Zaden, sporen, plantendelen,...) door middel van de mens en meer specifiek voertuigen. Met name in het natuurbeheer is het een gekend verschijnsel dat plantenzaden kunnen meereizen met maaimachines, maar ook langs spoorwegbermen valt op dat cultuurvolgers zich snel kunnen uitbreiden door met treinen mee te reizen.