Zwarte roodstaart

Phoenicurus ochruros

Leefgebied en trend

In tegenstelling tot Gekraagde Roodstaart, komt deze soort verspreid over geheel Vlaanderen voor. Tijdens de vorige atlasperiode werd ze niet geteld, enkel in kaart gebracht. Ze was toen nog volop in opmars in Vlaanderen terwijl aan die opmars, vooral na 2013, een einde lijkt te zijn gekomen. Op basis van 4 volledige telcycli (2007-2018) wordt voor het eerst een licht afnemende trend berekend. Hoe groot de Vlaamse populatie momenteel is, zal moeten blijken uit de verzamelde gegevens in het kader van de nieuwe vogelatlas.