Veldleeuwerik

Alauda arvensis

Beschrijving: 

De Veldleeuwerik is een onopvallend gekleurd vogeltje, iets groter dan een mus. Het verenkleed is grijsbruin met een gestreepte borst en rug. Soms is de korte, afgeronde kuif zichtbaar, maar die wordt vaak platgelegd. In vlucht vallen de witachtige vleugelachterrand en witte staartzijden op. Het meest herkenbaar is deze grasland- en akkervogel aan zijn kenmerkende zangvlucht, steeds verder omhoogklimmend op fladderende vleugels en een langdurige, tierelierende zang. Ze vliegen daarbij erg hoog, tot 100m en zijn dan soms nog lastig te zien. Toch is de zang dan nog goed te horen. Op het einde van de zangvlucht, dalen ze met gespreide vleugels als een parachute naar beneden.
De Veldleeuwerik eet allerlei insecten en wormen, maar ook zaden van kruiden en granen.

Beheer: 

De Veldleeuwerik broedt enkel in zeer open vegetaties van 10-40cm hoog, zonder bomen of struiken in de buurt. Gemiddeld moet deze soort jaarlijks 2,5 nesten succesvol grootbrengen. Dat kan enkel in schrale graslanden die pas in augustus worden gemaaid, in hooiweiden met een lange maaifrequentie (45 dagen) of akkers met gewassen die gedurende de broedtijd de ideale gewashoogte hebben, zoals luzerne of wintertarwe. Akkerranden worden door deze soort vooral gebruikt om insecten te zoeken voor de nestjongen. Ook hier geldt dat akkerranden naast bomenrijen of houtkanten niet of nauwelijks worden bezocht.