Tweekleurige vleermuis

Vespertilio murinus

Beschrijving: 

De Tweekleurige vleermuis is een middelgrote vleermuis met relatief smalle vleugels en een vleugelspanwijdte van 27 tot 33 cm. De Nederlandse naam verwijst naar de donkerbruine rugvacht met opvallende witte haarpunten. De licht gekleurde buikzijde steekt scherp af tegenover de rugzijde.

Beheer: 

De tweekleurige vleermuis is een middelgrote soort met vrij smalle vleugels die aangezien ze rotsachtige gebieden verkiezen, zich aangepast hebben aan de stedelijke omgeving en daarbij gebouwen gebruiken als verblijfplaats.