Steenloper

Arenaria interpres

Beschrijving: 

De Steenloper is een compact, nerveus en alert steltlopertje met korte, oranje pootjes en een bont uiterlijk. In broedkleed is de kop overwegend wit met een variabele hoeveelheid donkere streepjes en met een zwarte band voor en onder het oog, die uitloopt over de achterhals en ook uitloopt in een zeer brede, zwarte borstband.

Een Steenloper lust wel een mosseltje, bekijk het hier op de website van Onze natuur.

Beheer: 

Gunstig voor de soort zijn het behoud en de goede inrichting van harde structuren zoals strandhoofden langs de kust. Hoogwatervluchtplaatsen in het bijzonder moeten gevrijwaard worden van verstoring.