Staartmees

Aegithalos caudatus

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

Staartmezen komen wijdverspreid voor in Vlaanderen, maar zijn nergens echt talrijk. Hoewel er sprake is van een forse toename op de lange termijn (sinds 1973) gaat de soort er in Vlaanderen duidelijk op achteruit in het voorbije decennium. Die negatieve cijfers worden bevestigd en zelfs versterkt door de Waalse trendberekeningen (samengevat -67% afname in België) en ook in Nederland is sprake van een matig negatieve trend. De ABV-tellingen tonen aan dat de afname plaatsvindt in alle leefgebieden, maar sterker is in de urbane en suburbane gebieden dan in de bossen. De trend in Europa (data van 23 lidstaten) is zowel op de korte als de lange termijn (sinds 1980) stabiel.