Letterzetter

Ips Typographus

Beschrijving: 

De Letterzetter is een kleine (tot 5 mm) roodbruine tot zwarte kever. De kop is van bovenaf onzichtbaar door het halsschild. De dekschilden zijn aan het uiteinde ingedeukt. Op het volledige lichaam komen gele tot lichtbruine haren voor.

Beheer: 

Aantasting van verzwakte (en zelfs gezonde) naaldbomen door Letterzetter uit zich in geelbruine verkleuring van de kronen, naaldverlies en het afvallen van de bast (en schors). Bij zware aantasting sterft de boom.

Bij vermoeden of vaststelling van Letterzetter moet dit gemeld worden aan het FAVV die verplichte maatregelen zal opleggen.

Er kan preventief opgetreden worden door verzwakte en aangetaste bomen op te ruimen, de stammen van gevoelige boomsoorten preventief te ontschorsen, ‘vangstammen’ en/of ‘lokstofvallen’ te plaatsen. Het is onduidelijk in hoeverre deze maatregelen plagen kunnen tegenhouden of indijken. Groeien de aantastingen door Letterzetter uit tot een plaag dan zal het kappen van de bomen waarschijnlijk onvermijdelijk zijn.