Kruisbek

Loxia curvirostra

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

Net als bijvoorbeeld ook het geval is voor Sijs, is er erg weinig bekend van de jaarlijkse aantalsfluctuaties van Kruisbek in Vlaanderen. In de periode 2013-2018 traden nauwelijks grootschalige irrupties van de soort op waardoor de huidige schatting (dezelfde als in 2000-2002) wellicht nog te hoog gegrepen zal zijn. De weinige beschikbare gegevens wijzen op een vergelijkbaar areaal als in 2000-2002 met het zwaartepunt duidelijk in de Antwerpse en Limburgse Kempen.