Kramsvogel

Turdus pilaris

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

Broeden er nog Kramsvogels in Vlaanderen? Even snel als de soort verscheen (eerste broedpaar in de Voerstreek in 1976 en 900-1400 peren in 1989-1991), lijken we ze op korte termijn opnieuw te gaan verliezen. De afname werd ingezet halfweg de jaren ’90 en ten tijde van de vorige atlas (2000-2002) telde Vlaanderen nog ca. 250-500 broedparen. De soort is erg moeilijk te inventariseren, maar de in waarnemingen.be ingevoerde juni-waarnemingen zitten eveneens in een dalende lijn en beperken zich vooral tot oostelijke delen van Vlaanderen. De precieze oorzaak voor het instorten van de populaties in West-Europa (een zelfde scenario wordt opgetekend in bv. Nederland) is onbekend.