Heggenmus

Prunella modularis

Beschrijving: 

Heggenmussen zijn onopvallende vogeltjes, bruin met een grijzige kop en nek. Ze zijn algemeen en komen in alle bossen en de meeste tuinen voor, maar worden door veel mensen niet opgemerkt. Pas als ze op een uitkijkpost hun liedje zingen vallen ze wat meer op. Het lied is herhalend en helder, sommige beschrijven het het als een piepend karrenwiel, maar dan net iets melodieuzer. Heggenmussen zijn insecteneters en zoeken voedsel vlakbij of op de bodem onder struikgewas en heggen.

Beheer: 

Heggenmussen zijn algemeen en hebben geen bijzondere habitatvereisten. Wat struikgewas of een mooie bosrand zijn voldoende.