Gouden tor

Cetonia aurata

Beschrijving: 

De Gouden tor is een flinke kever van ongeveer 2 centimeter lang. De kleur van de rug is vrijwel goud-groen gekleurd. Daarnaast vertonen de schilden een wat rode tot goudglans en de onderzijde van het lichaam is sterk behaard. De kop is donkerder gekleurd en er zijn de dunne en lichtgekleurde streepjes dwars op de dekschilden.

Deze kever leeft van bloembladeren, wondsappen en vooral stuifmeel van diverse planten als Eenstijlige meidoorn, Hondsroos of Gewone vlier. Als het niet zonnig is blijft de kever in de schuilplaats en vliegt niet. Opmerkelijk is dat deze soort vliegt terwijl de dekschilden op hun plaats blijven. De vleugels worden er als het ware onderuit getrokken door uitsparingen onder de randen. De larven leven in en van vermolmd hout van verschillende boomsoorten zoals eik en wilg en kunnen twee tot drie keer overwinteren

Beheer: 

De vernieuwde aandacht voor meer dood hout in onze bossen krijgt nog maar enkele decennia voldoende aandacht. Het aandeel dood hout stijgt er traag en ook de soorten reageren traag op het verhoogde aanbod dood hout. Populaties hebben immers tijd nodig om zich te herstellen en nieuwe gebieden te koloniseren. Een volwaardig herstel ten gevolge van de geleverde inspanning kan dus nog enkele decennia duren, de herkolonisatie door enkele vlot koloniserende en minder eisende soorten zoals de Gouden tor is alvast hoopvol