Brilduiker

Bucephala clangula

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

In het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide worden al sinds begin de jaren 1980 regelmatig overzomerende Brilduikers waargenomen. In de periode 2009-2011 werden voor het eerst ook nestindicerende waarnemingen verricht die betrekking hadden op 1 tot 3 broedparen. Zowel in 2009 en 2010 werd op de Putse Moer een vrouwtje met pulli gezien en kon dus met zekerheid een nieuwe broedvogel voor Vlaanderen worden bijgeschreven (Voet & Vermeersch 2013). In de jaren daarna bleef een echte doorbraak echter uit. Hoewel op de Kalmthoutse Heide tot op vandaag bijna jaarlijks Brilduikers worden gesignaleerd in de broedperiode, waren er sinds 2012 geen concrete aanwijzingen meer van effectieve broedpogingen. In Nederland werd de broedpopulatie in de periode 2013-2015 geschat op 5-10 paar maar ook daar worden zelden vrouwtjes met pulli gesignaleerd. Het broeden in bossen en parken met soms kleine waterpartijen, maakt het tot een lastige soort om echt broedbewijs te bekomen. Ook in Vlaanderen is dat trouwens het geval.