Blauwvleugelsprinkhaan

Oedipoda caerulescens

Beschrijving: 

De blauwvleugelsprinkhaan komt voor in duinen, droge heidegebieden en stuifzanden, maar ook in groeven en op spoorwegemplacementen en terrils. Het belangrijkste element voor de blauwvleugelsprinkhaan is de aanwezigheid van onbegroeide bodem. De soort komt vooral voor langsheen de kust (zowel West- als Oostkust) en in de Kempen, maar ook elders kan ze gevonden worden (in Brussel voornamelijk op spoorwegemplacementen en op industrie- en haventerreinen zoals in Gent en Antwerpen). Het is een herbivoor, die vrij mobiel is en op grote afstanden geschikte gebieden kan koloniseren. De soort is actief van juli tot september.