Azuurtje

Coenagrion puella

Beschrijving: 

De Azuurwaterjuffer of Azuurtje is een blauw-zwarte waterjuffer en voor een leek niet makkelijk te herkennen uit een aantal andere gelijkende soorten. Het is een van de algemeenste waterjuffers en je vind ze in tuinvijvers, allerlei poeltjes, sloten en andere begroeide stilstaande watertjes.

Beheer: 

Hoewel het Azuurtje wat sneller tevreden is dan andere libellensoorten, kan het geen kwaad met alle volgende punten rekening te houden bij het aanleggen van de ideale libellenpoel: minstens 10m², in de zon, zachtglooiende oevers, een diepte van een meter en rijkbegroeid met zowel ondergedoken waterplanten als oeverplanten. Als dan nog eens geen vis aanwezig is, is het helemaal perfect.