Statusbericht

Test kon niet opgehaald worden aan de hand van de s parameter. Dit is een alleenstaande vraag.

Hoeveel rood-wit gearceerde borden moet je minimaal aan een werktuig hangen als het meer dan 1 meter achter de tractor uitsteekt en je op de openbare weg rijdt?