Weilandcomplex met veel sloten en of microreliëf (hpr)

BWK-codes: 
hpr*

Beschrijving: 

De eenheid hpr heeft net als het soortenarm permanent cultuurgrasland (hp) betrekking op vrij soortenarme vegetaties. De soortenrijke hpr*-graslanden worden, wat soortensamenstelling betreft, besproken onder het soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp*).

heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort