Struisgrasvegetatie (ha)

BWK-codes: 
ha

Beschrijving: 

De karteringseenheid ha is veel ruimer benut dan de naamgeving doet vermoeden. Alle graslanden en pioniersvegetaties van voedselarme, zure, meestal zandige standplaatsen worden ertoe gerekend. Bijgevolg omvat de karteringseenheid diverse plantengemeenschappen. Ze kunnen in grote lijnen herleid worden tot drie subtypes. Bepaalde indicatieve soorten komen meestal samen voor in een subtype. Het subtype valt evenwel niet af te leiden uit de kartering.

heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort