Strand (dl)

BWK-codes: 
dl

Beschrijving: 

Deze eenheid betreft de zone tussen de gemiddelde laagwaterlijn en de duinvoet of dijk. Er is een onderscheid gemaakt tussen dla, strand met kunstwerken (golfbrekers, pier, …) en dls, strand zonder kunstwerken.

heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor

Relaties