Oligotroof elzenbroek met veenmossen (vo)

BWK-codes: 
vo

Beschrijving: 

Onder de eenheid vo worden door zwarte els en/of zachte berk gedomineerde broekbossen op natte tot zeer natte standplaatsen van voedselarme zand- en zandleembodems geplaatst. De kruidlaag is soortenarm en wordt meestal gedomineerd door pijpenstrootje. Een rijke moslaag, met o.a. veenmossen, is vaak aanwezig.

heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor