Mesofiel hooiland (hu)

BWK-codes: 
hu

Beschrijving: 

Het betreft meestal hooilanden, hooiweiden en wegbermvegetaties waarin hoge grassen (vaak glanshaver of grote vossenstaart) en diverse schermbloemigen en/of composieten aspectbepalend zijn. Verschillen in bodemtype, bodemvochtigheid, grondwaterafhankelijkheid, aan- of afwezigheid van kalk in de bodem, beheer… zorgen voor een grote variatie in vegetatietypen onder de eenheid hu.

heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort

Relaties