Elzen-eikenbos (vf)

BWK-codes: 
vf

Beschrijving: 

Het vochtig elzen-eikenbos situeert zich zowel ruimtelijk als floristisch tussen het eiken-haagbeukenbos (qa en qe) en het alluviaal elzen-essenbos (va). Meestal betreft het een smalle overgangszone waar eik, es, esdoorn en els codominant aanwezig zijn. Soms is dit type ook gekarteerd in bronzones of vochtige depressies in eiken-haagbeukenbossen.

heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort