Droge struikheivegetatie (cg)

BWK-codes: 
cg

Beschrijving: 

De meeste droge struikheivegetaties zijn terug te vinden op droge, zure voedselarme zandgronden met een podzolprofiel of op droge, profielloze zandafzettingen. Ook op iets voedselrijkere plaatsen, zoals op lemig zand, komen ze voor.

heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor

Relaties