Brak tot zilt moeras met heen (mz)

BWK-codes: 
mz

Beschrijving: 

Met deze karteringseenheid zijn vegetaties gedomineerd door heen aangeduid. Ook de aanwezigheid van ruwe bies heeft aanleiding gegeven tot deze karteringseenheid, maar deze soort komt in een minderheid van de als mz gekarteerde vegetaties voor.

heeft als kenmerkende soort
Bolboschoenus maritimus

Relaties

  • Heeft als kenmerkende soort: Heen (Bolboschoenus maritimus)
  • Komt overeen met: Estuaria (1130), Schorren (1330)