Akker (bk, bl, bs, bu)

BWK-codes: 
bkblbsbu

Beschrijving: 

Een belangrijk gedeelte van het landbouwareaal wordt ingenomen door akkers. Meestal zijn dit monoculturen van maïs, aardappelen, (voeder)bieten of graangewassen. De teelt zelf wordt niet vermeld in de karteringseenheid. Enkel de dominante textuurklasse van de bodem vormt onderdeel van de karteringseenheid (bs, bl, bu).

is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
is een kenmerkende soort voor
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort