Hollandse linde

Tilia x europaea

Habitat: 

Hollandse linde is de kruising tussen Zomerlinde en Winterlinde. In de natuur kunnen deze twee Lindesoorten kruisen maar de kruising is van nature zeldzaam. Hollandse lindes worden veel gekweekt en komen voor in lanen, als straatbomen en in parken. In meer natuurlijke omstandigheden raden we aan Zomerlinde of Winterlinde aan te planten.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.