Van akker naar Glanshaverhooiland door afgraven

Als er veel fosfaat aanwezig is in de bodem is afgraven van de toplaag een oplossing. Dit is wel een zeer dure maatregel want er komt heel wat grondtransport bij kijken. Na het afgraven heb je een kale bodem. Bij de meeste akkers zal er geen zaadbank meer zijn. Het inzaaien van het grasland is dan een optie om vestiging van ongewenste soorten zoals akkerdistel te verhinderen. Wanneer in het nieuwe grasland alleen grassen domineren en de soortenrijkdom laag is (fase 1 en 2 graslanden), moet je vroeg maaien. Wanneer het grasland soortenrijker is en een aantal gewenste soorten bevat (fase 3 en 4 graslanden) maai je later op het jaar.

Afgraven akker

Dit is een eenmalige ingreep. Meestal is er geen zaadbank aanwezig na het afgraven van een akker en zaai je best zo snel mogelijk de akker in. Anders vestigen zich ongewenste soorten als akkerdistel. Denk je dat er wel nog een zaadbank is of dat er in de omgeving veel goede zaadbronnen zijn kan je afwachten. Je kan ook maaisel (hooi) opbrengen van een referentiegrasland in de omgeving.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Diepte van afgraving bepalen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Afgraven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optie: Stockage van grond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afvoeren van grond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inzaaien van akker

Dit is een eenmalige ingreep na het zaaien begin je met maaibeheer.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Inzaaien met Italiaans raaigras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaien en afvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaien en afvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaien en afvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zaadbron opbrengen

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Opbrengen maaisel van referentie hooiland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 keer maaien

Tot de dominantie van grassoorten is doorbroken, dus als je van fase 1 of 2 naar fase 3 gaat.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1ste maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 keer maaien, vroege eerste maaibeurt

Dit is een onderhoudsbeheer, dit beheer doe je als je grasland reeds een aantal gewenste soorten heeft. Het kan zijn dat de gewenste soorten zich snel vestigen na afgraven, bijvoorbeeld door het opbrengen van maaisel van een ander hooiland. Je kan als onderhoudsbeheer ook met nabegrazing werken, zie volgende stap in dit beheertraject.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1ste maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 keer maaien, vroege eerste maaibeurt

Dit is onderhoudsbeheer, blijf dit doen zolang je het Glanshaverhooiland wil onderhouden.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1ste maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 keer maaien, late eerste maaibeurt

Dit is onderhoudsbeheer, dus blijf dit doen zolang je het Glanshaverhooiland wil onderhouden.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1ste maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0