Bepoten met inheemse roofvis

Bepoten met inheemse roofvis

Er dient jaarlijks à 2-jaarlijks een herbepoting uitgevoerd te worden, om de dichtheden op peil te houden. Als er voldoende natuurlijke reproductie is kan deze herbepoting uitgesteld en zelfs afgesteld worden. Om de populatie roofvissen op te volgen maakt men best gebruik van schietfuiken, deze zijn effectief en selectief.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Bepoten met roofvis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Bioveilig werken

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Materiaal controlen op plantenresten

Na het bestrijden van exoten moet je al het materiaal goed proper maken.

Afspoelen van het materiaal

Na het bestrijden van exoten moet je al het materiaal goed proper maken.

Matriaal laten drogen en/of desinfecteren

Na het bestrijden van exoten moet je al het materiaal goed proper maken.