Humaan doden van gewervelde dieren

Omschrijving: 

Gevangen dieren moeten na vangst op een humane manier worden gedood. Dit betekent dat het doden enkel verricht mag worden volgens de
meest selectieve, de snelste en de voor het dier minst pijnlijke methode.