Welke boomsoort aanplanten

In enkele bladzijden tekst wordt toegelicht waarom er bij bebossing en herbebossing best voor inheemse boom- en struiksoorten kan gekozen worden. De meest gebruikte soorten komen aan bod voor vochtige bodems, rijke niet-natte bodems en arme bodems. Er wordt telkens een onderscheid gemaakt in licht- en schaduwboomsoorten en struiken.