Waterplanten in relatie tot bodemgesteldheid

Om een beter inzicht te krijgen omtrent het voorkomen van de waterplanten in Nederland in relatie tot het abiotische milieu is in de periode 1978-1983 door de afdeling Aquatische Oecologie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen een uitgebreid verspreidingsonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn zo'n 600 oppervlakte-wateren verspreid over geheel Nederland bemonsterd en ongeveer 50 fysisch-chemische parameters van water, bodem en omgeving zijn daarbij bepaald. Ook de huidige indeling van waterplanten in relatie tot hun fysisch milieu is nog steeds deels op dit rapport gebaseerd.