Vogelbilharziose (Swimmers itch)

Zwemmersjeuk of swimmers itch wordt veroozaakt door een platworm die als gastheer watervogels en als tussengastheer poelslakken heeft. De larven die de slakken verlaten gaan op zoek naar vogels, maar kunnen de huid van zwemmers maar ook waterbeheerders binnendringen. Meestal sterft de larve, waarbij een jeukend bultje ontstaat vanwege de ontstekingsreactie. Soms overleeft de larve met weefselschade als gevolg.
Deze ziekte is in opmars, en het is waarschijnlijk dat er de komende jaren meer problemen mee ontstaan. Waterbeheerders moeten zich bewust zijn van dit probleem, dat zich vooral voordoet tijdens ochtenden van warme perioden (zomer). Beheerders van poelen kunnen problemen vermijden door aan beheer te doen tijdens september en oktober, sowieso de betere periode voor fauna. In dit document staat heel wat meer informatie over bestrijdingsmiddelen en andere preventieve maatregelen.