Veldgids Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland in West-Vlaanderen

Bij omvorming van intensief gebruikt cultuurgrasland naar botanisch waardevol grasland lopen we tegen een aantal kernvragen op.Welk doel streven we na? Hoe bereiken we het doel en op welke termijn? In de praktijk van het natuurbeheer dienen de antwoorden op deze vragen helder te zijn. Deze gids draagt hiervoor relevante kennis aan. Hoe de verschillende graslandtypes te herkennen en te beheren wordt hierin met duidelijke schema's uitgelegd. Vooral de maaidata in relatie tot de graslandtypes op pagina 29 is zeer interessant.