Veiligheidsrichtlijn knotten van bomen

In deze folder worden de mogelijke gevaren van werken op hoogte bij het knotten van bomen besproken, evenals de meest veilige manieren al naar gelang de mogelijkheden die het terrein en de te knotten bomen bieden.