Soortbeschermingsplan nachtzwaluw

Het verdient aanbeveling om in het natuurbeleidsplan meer aandacht te besteden aan soorten van overgangssituaties in bosgebieden. Dit kan door het opstellen van een natuurdoeltype voor soorten van randen en overgangen in bossen en dit toe te passen in bosgebieden waar Nachtzwaluwen voorkomen.