Risico’s voor vogels en vleermuizen bij geplande windturbines in Vlaanderen, Dynamisch beslissingsondersteunend instrument

Dit rapport bevat aanbevelingen inzake de mogelijke effecten van geplande windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Het instrument maakt duidelijk welke stappen er moeten ondernomen worden bij nieuwe projecten en plannen rond windenergie, en waar de nodige informatie kan gevonden worden om die stappen goed uit te voeren. Het beslissingsondersteunend instrument kan zowel op strategisch niveau als projectniveau gebruikt worden, maar niet op dezelfde manier. Een “Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines” maakt deel uit van het instrument. De kaarten
van deze risicoatlas zijn als geoloket online raadpleegbaar via de INBO website (http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=FAU_VO_windturbines), waarbij Vlaanderen is opgesplitst in drie risicoklassen. Vooral voor mensen die moeten adviseren een handig rapport en geoloket.