Project voederwaarde natuurmaaisel

In het kader van verschillende projecten is het belangrijk om de voederwaarde van grazige vegetaties vast te stellen. Dit is niet alleen interessant in de gewone landbouw, maar ook in het natuurbeheer voor een correcte communicatie met landbouwers en om die maaisels te selecteren die beter niet voor voeder worden gebruikt.