Poelen en amfibieën in West-Vlaanderen. Resultaten van een grootschalig poelenonderzoek

In deel I van het rapport wordt een algemeen overzicht gegeven van de soorten amfibieën uit de kustprovincie, hun ecologische vereisten en wettelijke bescherming. In deel II volgt de analyse van de gegevens uit het inventarisatieonderzoek. Het deel wordt afgerond met duidelijke aanbevelingen voor het natuurbeleid van provincie of andere overheden of verenigingen. De grootste bedreigingen voor de amfibieën zijn een slechte milieukwaliteit en versnippering van hun leefgebieden. Poelen zijn kleine biotopen en dus kwetsbaar voor verstoringen.
Wanneer het slecht gaat in één poel, moeten de amfibieën een andere poel kunnen vinden en vice versa. Met andere woorden: er is een poelennetwerk nodig. Een goede poel moet af en toe geschoond worden om het organisch slib van de bodem te verwijderen. Nieuwe poelen aanleggen is ook een zeer goede maatregel. Uit onze resultaten blijkt dat amfibieën deze snel kunnen koloniseren. Een goede poel moet af en toe geschoond worden om het organisch slib van de bodem te verwijderen. Nieuwe poelen aanleggen is ook een zeer goede maatregel. Blijkt dat amfibieën deze snel kunnen koloniseren. Niet te vergeten: het landbiotoop is minstens even belangrijk en niet zo makkelijk realiseerbaar als het graven van een nieuwe poel.