Plan Kiekendief, naar een landschap met kiekendieven in Vlaanderen

Kiekendieven, die sierlijk boven akkers, rietvelden en heiden patrouilleren zijn dan ook echte vlaggenschipsoorten voor een rijk landschap met veel prooidieren. De aanwezigheid van kiekendieven in een landschap is het beste voorbeeld van een gezond en biodivers ecosysteem. Gezonde ecosystemen in Vlaanderen zijn dan weer enkel mogelijk wanneer de landschapskwaliteit en de druk op het milieu verder verbeteren.
Dit eindrapport van de eerste fase van Plan Kiekendief is noodzakelijk slechts een momentopname van een soortbeschermingsprogramma dat veel groter kan en dient opgevat te worden. De partners willen met het bundelen van de resultaten een stevige basis voorstellen waarop nog vele jaren verder gebouwd kan (en moet) worden. Daarnaast bevat deze brochure ook aanbevelingen voor de toekomst. Vanuit onze expertise stippen we een aantal knelpunten en uitdagingen aan. We doen concrete voorstellen met een relevante impact om zo de beste omstandigheden te creëren voor het doel van dit programma: een gezonde populatie grauwe kiekendieven in Vlaanderen.